przejdź na stronę placówki >>>

 

W centrum Oliwy od wielu lat, a dokładnie od 1945 roku stoi mały żółty budynek z charakterystycznym czerwonym dachem. Od zawsze znajdowały w nim schronienie dzieci. Przez lata zmieniał się jedynie jego charakter. Początkowo mieszkały tam sieroty wojenne, potem zdrowe maluchy z terenu Gdańska, których rodzice nie wykonywali prawidłowo swoich obowiązków rodzicielskich i okresowo dzieci zostały zabierane przez sąd. Mogły w tym Domu przebywać do ukończenia 3 roku życia. Z czasem wiek ten się wydłużył początkowo do 7 lat, a obecnie do 12 roku życia.

 

Dom został przekształcony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Obecnie na stałe mieszka tam 45 maluchów – podwójnie skrzywdzonych przez los. Wszystkie są chore – w różnym stopniu niepełnosprawne fizycznie bądź psychicznie – Zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, wrodzone wady serca, dzieci niedosłyszące i niedowidzące, z artrogrypozą i niedowładem połowiczym. Poza tym Maluchy pozbawione są opieki rodziców i najbliższych z rodziny właśnie z uwagi na niepełnosprawność. Większość z nich matki pozostawiły po porodzie w szpitalu. I właśnie Dom im.J.Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi.

Dzień w placówce wygląda jak w każdym domu - w roku szkolnym dzieci uczęszczają do szkół, popołudniu wracają do domu. Młodsze dzieci cały dzień spędzają pod opieką pracowników. Placówka organizuje dzieciom specjalistyczne, dodatkowe terapie, zapewnia opiekę medyczną lekarzy specjalistów. Jak w każdym domu planuje się większe zakupy i remonty, wcześnie myśli się o wypoczynku wakacyjnym. Mimo niepełnosprawności dzieci uśmiechają się do każdego nowego dnia, pokonują własne słabości, zdobywają kolejne umiejętności napełniając dumą wszystkich opiekujących się nimi – pierwszy kroczek, pierwsza samodzielnie zjedzona zupka, pierwsza napisana literka – te wszystkie pierwsze razy budzą uśmiech wśród pracowników Domu i napełniają siłą do pracy.